Şirkət videosu

XD Motor Fabrikində üç koordinatlı dəqiq yoxlama üçün elektrik mühərriki qabığının son qapağı

XINDA fabriki, elektrik avtomobili üçün AC asinxron mühərrik istehsal edən stator

Xinda zavodu, elektrik mühərriklərinin son qapağının emal bölməsinin düzəldilməsi yoxlaması

Xinda elektrik mühərrik hissələri istehsalı zavodunda mexaniki emal işində motor qabığı

Xinda zavodu, CNC emal mərkəzi, emalda motor fırçası örtüyü

Xinda Office, birbaşa sürücülük yüksək sürətli keçid istəksiz motor

Xinda motor istehsalat zavodunda motor stator və rotator məhsullarının yüklənərək çatdırılması

Xinda tərəfindən hazırlanmış ilkin işlənmiş motor şaftının yüklənməsi və istilik müalicəsi üçün daşınması