Heyət

Böyük güclü SR motor modelləşdirmə testi

İş mühitinin uyğunlaşdırılması üçün SR motor modelləşdirmə testi

R&D modeli (inkişaf etmək və istifadəçilərlə birgə işləmək)

Böyük güclü SR motor modelləşdirmə testi

Haerbin Sənaye Universiteti ilə texniki əlaqə

R&D modeli (inkişaf etmək və istifadəçilərlə birgə işləmək)

Yerli və xaricdəki ekspertlər ünsiyyət üçün birləşirlər (ABŞ, NZ)

Rabitə üçün yerli və xaricdəki ekspertlər birlikdə (ABŞ, NZ)

Uyğun iş mühiti üçün SR motor modelləşdirmə testi

Uyğun iş mühiti üçün SR motor modelləşdirmə testi

Rotator performans test qrupu

rotator testi